Huisreglement SRK

U kunt hier ons huisreglement lezen. Ook wijzen wij u graag op onze privacyverklaring.

 1. Bij verhindering van een afspraak dient men deze 24 uur van te voren af te melden. SRK behoudt zich het recht voor om een niet nagekomen afspraak à € 15,- in rekening te brengen. Deze rekening wordt NIET vergoed door de zorgverzekeraar
 2. Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie na de intake door te nemen. De verzekerde is hier zelf verantwoordelijk voor. Dit in verband de verplichte eigen risico of beperkte vergoeding voor fysiotherapeutische behandeling. Indien u in het kalenderjaar 2016 al bij een andere fysiotherapeut of manueel therapeut onder behandeling bent geweest kan dit gevolgen hebben voor verder vergoeding van uw fysiotherapeutische behandeling binnen SRK.
 3. Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland vraagt uw medewerking bij het inplannen van afspraken.
 4. Het dragen van schone sport- of vrijetijdskleding tijdens de behandeling is verplicht.
 5. Gelieve de oefenruimte alleen met schone schoenen te betreden. Voor het gebruik van de apparaten is een handdoek i.v.m. hygiëne vereist.
 6. Het nuttigen van eet- en drinkwaren is niet toegestaan in de oefen- en behandelruimtes. In alle ruimtes is het verboden te roken.
 7. Gelieve geen waardevolle spullen in de kleedruimte achter te laten. Hiervoor zijn gratis lockers aanwezig die afgesloten kunnen worden. Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw bevindende eigendommen en/of bezittingen van bezoekers.
 8. SRK conformeert zich aan de gedragscode van het NPCF en het KNGF betreffende privacy en bejegening. Deze gedragscode is ter inzage op verzoek verkrijgbaar.
 9. Indien u een klacht heeft over SRK kunt u deze kenbaar maken bij uw therapeut. SRK conformeert zich aan de klachtenprocedure van het genootschap voor fysiotherapie (KNGF). Indien u een beroep wilt doen op deze procedure vragen wij u dit te melden aan onze vertrouwenspersonen Dhr. F. Duijff of Dhr. H. Minjon.
 10. Bij afwezigheid door bijv. vakantie of ziekte van de behandeld fysiotherapeut wordt de behandeling in overleg met de cliënt door 1 van de collega’s overgenomen.
 11. Indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening dan stellen wij dit zeer op prijs. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven.
 12. Bij SRK lopen studenten fysiotherapie stage. Stagiaires assisteren bij het begeleiden en behandelen van patiënten en vallen onder de verantwoordelijkheid van SRK. Indien u bezwaar heeft tegen de inzet van een stagiaire in uw behandeltraject, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken.
 13. Computers en/of apparatuur wordt uitsluitend door de fysiotherapeut ingesteld. Gelieve mobiele telefoons in de praktijk op trilstand te zetten (ook in de kluisjes).
 14. Wij verzoeken u geen kinderen mee te nemen in de oefen- en behandelruimtes.

U kunt hier het huisreglement downloaden in pdf formaat.

peterHuisreglement SRK