Sport-en revalidatiecentrum Kennemerland, uw fysiotherapeut in Haarlem

Tarieven

Tarievenlijst Fysiotherapie 2016

Onderstaande behandeltarieven geven een indicatie omtrent het voor Sport- en Revalidatiecentrum Kennemerland BV geleverde zitting-tarief voor 1 behandeling fysiotherapie voor het jaar 2016.

Gezien de overeenkomsten die SRK BV heeft met diverse regionale en landelijke zorgverzekeraars is er sprake van verschillen in deze tarifering. Wij houden ons aan de overeenkomsten welke ons aangeboden zijn door de diverse zorgverzekeraars.

Wij geven u als onze klant het dringende advies uw polisvoorwaarden goed te bestuderen m.b.t. de vergoedingen fysiotherapie en eventuele eigen bijdrage hiervan.

 

Zitting fysiotherapie                                                                          28,00 – 33,00

Zitting manuele therapie                                                                   35,00 – 42,00

Screening (DTF)                                                                                10,50 – 15,50

Intake en onderzoek na screening (DTF)                                      27,50 – 32,00

Intake en onderzoek na verwijzing                                                 28,00 – 41,00

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (consult)                      47,50 –  53,50

Niet nagekomen/ niet tijdig afgemelde afspraak                        15,00

 

peterTarieven